وبسایت دکتر خالقی ، نماینده خلخال و کوثر
مهر
درباره دکتر خالقی | پیام تشکر انتخابات | سئوالات متداول | تماس با ما | جستجو
آیینهای سنتی خلخال
1388/02/12 ساعت 13:04:43

1- لباس محلی وقالی بافی در کلور مرکز بخش شاهرود خلخال .
2- آسیاب دستی .3- لباس محلی دختران کلور .4- لباسمحلی نوجوانان کلور .5- صنایع دستی و لوازم خانگی کلور .6- لباس محلی بسیار زیبای کلور مرکز بخش شاهرود خلخال .7-لباس محلی کلور .8- لباس محلی نوجوانان کلور .9- نخ ریسی با ابزار محلی جهت بافت فرش .10- نخ ریسی باابزار محلی جهت استفاده در بافت فرش .11- شرکت بسیار گسترده مردم از شاهرود نقاط دیگر از خلخال واردبیل در جشن رغایب کلور . 12- افتتاح جشن رغایب با سرود ملی .13- بازی محلی با کمربند یکی از بازی های بسیار شیرین و پرتحرک.14-  بازی محلی( قیش وردی ).15- کمربند در دست طرف قالب  و تنبیه طرف مقلوب .16- استقبال با شکوه وصمیمانه مردم از چهارمین جشنواره رغایب در کلور .17- مجریان برنامه سنتی جشنواره رغایب .

<قبل   بعد>