وبسایت دکتر خالقی ، نماینده خلخال و کوثر
مهر
درباره دکتر خالقی | پیام تشکر انتخابات | سئوالات متداول | تماس با ما | جستجو
طبیعت خلخال
1388/02/12 ساعت 13:00:54 1- عکاس : مجید خالقی مقدم (جاده  خروجی خلخال به طرف اسالم )2 - عکاس : مجید خالقی مقدم (کنار جاده خلخال اسالم )3 - باغات مسیر خلخال به کوثر4 - عکاس : م.شیرعلی پور   ( نمایی از کوه آق داغ)5 - عکاس : م. شیرعلی پور  ( حاشیه قزل اوزن )6 - عکاس : م.شیرعلی پور  ( مشکول دربندی )7 - جشنواره بازیهای زمستانی خلخال8 - جشنواره بازیهای زمستانی خلخال9- جشنواره بازیهای زمستانی خلخال10 - جشنواره بازیهای زمستانی خلخال11- جشنواره بازیهای زمستانی خلخال


12
 


13 - نمایی از شهر خلخال14 - نمایی از شهر خلخال و کوه سرفراز ازنو15 - نمای شهر خلخال در هنگام غروب16 - طبیعت هشجین


17 - گردنه الماس18 - بخش خورش رستم و نمایی از کوه آق داغ19 - بخش خورش رستم20 - بخش خورش رستم و نمایی از کوه آق داغ21-22- کنار جاده اسالم به خلخال23 -24 -25- کوه باشکوه ازناو در مسیر خروجی شهر خلخال26-  نمای بهاری کوه ازناو27- نمای زمستانی کوه ازناو28-29- چشمه پر آبازناو30 - چشمه ازناو

<قبل