وبسایت دکتر خالقی ، نماینده خلخال و کوثر
مهر
درباره دکتر خالقی | پیام تشکر انتخابات | سئوالات متداول | تماس با ما | جستجو
 Home arrow جمع بندی عملکرد arrow گزارش بخشي از عملكرد دكتر خالقي
گزارش بخشي از عملكرد دكتر خالقي
1390/06/30 ساعت 23:20:01

گزارش بخشي از عملكرد دكتر خالقي

 

اقدامات انجام يافته در خصوص اخذ اعتبارات طرح هاي عمراني

اعتبار طرح هاي عمراني از دو  طريق تامين مي شود:

الف) از طريق طرح هاي ملي

1-         85درصد از اعتبارات عمراني كشوري مربوط به اين نوع طرح ها مي باشد كه اعتبار آن با پيشنهاد وزارتخانه و تائيد معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور بصورت لايحه در دي يا بهمن ماه به مجلس ارائه مي شود و نهايتاً به تصويب نمايندگان مجلس و تائيد شوراي محترم نگهبان مي رسد و بعنوان قانون بودجه از طريق دولت اجرا مي شود.

2-                     اخذ رديف اعتباري براي چنين طرح ها شامل مراحل ذيل مي باشد.

3-         پيشنهاد احداث راه ، سد ، طرح هاي كشاورزي ، دانشكده ، بيمارستان ، ... كه معمولاً توسط مردم ، اعضاء شوراي اسلامي شهر و روستا ، نماينده مجلس به مسئولين ارائه مي شود

4-                      تصويب در شوراي برنامه ريزي شهرستان و استان

5-                     مطالعه توسط مهندسين مشاور با دستور مدير كل استان

6-                     ارسال به معاونت هاي برنامه ريزي استانداري و وزارت متبوعه

7-                     تصويب در جلسات هيات محترم دولت در سفرهاي استاني

8-                     ارسال اسناد مطالعه به معاونت برنامه ريز و نظارت راهبردي رئيس جمهور

9-         طرح در كميسيون ماده 32 برابر مصوبات برنامه چهارم توسعه اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي و كميسيون ماده 215 برابر مصوبات برنامه پنجم توسعه نمايندگان مجلس    اعضاء كميسيون از مسئولين و كارشناسان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بوده كه بايد طرح مورد نظر از نظر اقتصادي _ اجتماعي – فني – فرهنگي – ترافيكي ( براي راهها ) داراي توجيه بوده و كارشناسان معاونت برنامه ريزي تائيد نمايند.

10-       تخصيص اعتبار كم براي چند سال و درج در رديف هاي متفرقه در مورد راهها جدول 12 و طرح هاي آبرساني جدول 20 لايحه و قانون بودجه

11-       درج در پيوست لايحه بودجه براي تعداد كمي از پروژه هاي موجود در جدول 12(در سال 1390 هشت درصد پروژه در پيوست درج شد)

12-                تصويب در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس و ايجاد رديف اعتباري

13-       پيشنهاد نمايندگان به كميسيون تخصصي و كميسيون تلفيق براي ايجاد رديف اعتباري يكي ديگر از روشها بوده و بجهت كثرت تعداد پروژ ها به ندرت تائيد مي شود

طرح هايي كه نياز به اخذ كميسيون ماده 32 يا مصوبه مجلس براي ايجاد رديف در طول سه سال اقدام شده به شرح ذيل اعلام مي گردد.

- راه رضوانشهر -  خلخال/ راه خلخال -  فيروزآباد/ راه كلور   -  درام/ راه هشجين – درام/ راه كوثر - پروچ

- آبرساني از سد بفراجرد به خلخال / بيمارستان 32 تختخوابي كوثر

ب - از طريق اعتبارات استاني:

معمولاً 15 درصد اعتبارات عمراني از اين طريق تامين مي شود و شامل طرح هاي كوچك ، راههاي روستائي ، آب ، تعمرات ساختمان هاي دولتي ، بنياد مسكن ، مدارس ، احداث تعدادي از ساختمان هاي دولتي ، ..... و بر مبناي جمعيت شهرستان تخصيص داده مي شود.

توزيع اين اعتبارات از طريق استانداري و فرمانداري ها صورت گرفته و در شوراي برنامه ريزي شهرستان اولويت طرح ها مشخص مي شود. مهاجرت هاي بي رويه باعث كاهش جمعيت روستاها شده كه اين امر عاملي براي كاهش اعتبارات گرديده است و عملاً سهم شهرستان خلخال از اين محل 9درصد و شهرستان كوثر 4درصد مي باشد گرچه از سال گذشته به 10درصد و 5/4درصد افزايش يافته است ولي علت اصلي پائين بودن شاخص توسعه كاهش جمعيت مي باشد.

در جلسات شوراي اداري استان و شهرستان در مصاحبه ها به نحوه ي توزيع اعتبارات اعتراض شده و به مسئولين مربوطه تذكرات لازم داده شده است.

در اثر اين توزيع غير عادلانه هم اكنون آسفالت راههاي روستائي در خلخال 25درصد و در شهرستان كوثر34درصد بوده در حاليكه متوسط كشوري بيش از 50درصد و در تعدادي از شهرستان هاي استان بيش از 70- 60 درصد مي باشد.

گاز رساني به روستاها نيز به نحوي از اين فرمول تبعيت كرده كمااينكه متوسط گاز روستائي در كشور 33درصد و متوسط گازرستاني روستاهاي خلخال و كوثر 15درصد مي باشد.

براي جبران اين نقيصه مكاتبات زيادي با مسئولين محترم كشوري صورت گرفته و ماحصل دستوراتي كه صادر گرديده و اقدام صورت گرفته در جهت ارتقاء شاخص ها عبارتند از :

1-  گزارش پائين بودن آسفالت راه هاي روستائي خلخال و كوثر از متوسط كشوري و استاني به معاون اول محترم رياست جمهوري و اخذ دستور مربوطه به وزير محترم راه ( موضوع قابل توجه است مافات جبران شود ) و پيگيري و اخذ دستور از وزير محترم راه كه منجر به اخذ مصوبه جداگانه در سفر سوم هيات محترم دولت به استان اردبيل براي ارتقاء آسفالت راه هاي روستائي به متوسط كشوري خلخال و كوثر در سال 90 گرديد.

2-                 دستورات مساعد وزير محترم نفت براي ارتقاء برخورداري روستاها از گاز شهري

3-       پي گيري اتمام مطالعه سدهاي سنگ آباد ، زاويه كرد ، مرشت ، تبريزق و نيلق در كوثر و سدهاي اندبيل ، نياخرم ، پروچ ، شهيد عمران پستي ، سدهاي معيشتي ، جعفريه (جغناب) ، كيوي زاويه و نساز در خلخال

 

راه:

 

1- رضوانشهر – خلخال

اين جاده به طول 80 كيلومتر معروف به جاده سنتو از سال 1344 يعني 46 سال پيش شروع و از قديمي ترين پروژه هاي وزارت راه و ترابري مي باشد .مجدداً با عنوان فيروزآباد – آق كند ، ميانه – مياندوآب ، رضوانشهر – خلخال به طول 400 كيلومتر و بشماره 40702029 در قانون بودجه 1370 درج شد و تعدادي از قطعات ياد شده احداث شده است اين قطعه از سال 1386 اجراي و قرار بود تا آبان 1388 بهره برداري شود ولي به علت تعلل پيمانكار و عدم پرداخت به موقع مطالبات پيمانكار با كندي پيشرفت نموده و در سال 1389 آقاي دكتر بهبهاني وزير راه و ترابري و ديگر مقامات ارشد وزارت راه و استان چنديد فقره بازديد نموده اند كه هم اكنون 10 كيلومتر از آسفالت باقي مانده است و انشاءالله در سال 1390 تمام مي شود. براي بهره برداري احداث بهمن گير و تامين روشنائي ضروري خواهد بود.

2- خلخال – فيروزآباد:

اين قطعه بطول 32 كيلومتر بوده كه 5/4 كيلومتر آن بصورت كنار گذر جنوبي در داخل شهر خلخال واقع گرديده است.

با وجود رديف اعتباري براي كل پروژه رضوانشهر – خلخال ، ميانه – مياندوآب اين قطعه از قلم افتاده و فاقد رديف اعتباري بوده ضمناً در سفرهاي استاني هيات دولت نيز پيشنهاد شده بود لذا ايجاد رديف براي اين جاده به كميسيون عمران ارائه شده و بعد از چند ماه پيگيري در رديف 12 قانون بودجه درج گرديد البته با تنظيم لايحه بودجه 1389 از معاونت برنامه ريزي رياست محترم جمهوري پيگيري و بالاخره در قانون بودجه 1389 درج گرديد. فعلاً سه شركت راه سازي مشغول هستند/ تا پايان سال 1389 مبلغ شصت ميليارد ريال هزينه شده در بازديد مورخ 28/12/1389 وزير محترم راه و ترابري مبلغ صد ميليارد ريال اعتبار براي طرح مذكور تخصيص داده اند.

 

3- جاده اصلي كلور – درام طارم:

اين جاده با چشم انداز بسيار زيبا فاقد گردنه بوده و كولاك گير نمي باشد و با احداث آن فاصله خلخال تا منجيل 160 كيلومتر كوتاهتر مي گردد و در رشد اقتصادي منطقه و كاهش بار ترافيكي نقش بسزايي دارد.

احداث اين جاده استراتژيك از سالها پيش توسط مردم فهيم ، مسئولين راه و ترابري ، نمايندگان مجلس ، اعضاء شوراي اسلامي پيگيري گرديد و در سال 85  بوسيله مهندسين شركت پاسيلو از طرف اداره كل راه و ترابري استان مورد مطالعه قرار گرفت.

با پيگيري هاي مستمر از سال 87 با انتخاب پيمانكار عمليات اجرائي آغاز گرديد و در لايحه بودجه 88 در جدول متفرقه ( جدول 12 ) درج و مصوبه كميسيون ماده 32 اخذ ونهايتاً در لايحه بودجه 90 به عنوان 55 كيلومتر راه اصلي در پيوست بودجه در ج و در اردبيهشت ماه 90 در صحن علني مجلس تصويب و به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.   

 

4- جاده هشجين – درام:

طول مسير 70 كيلومتر و با مشخصات راه روستائي از هشجين تا برندق 40 كيلومتر كه قسمت اعظم آسفالت جاده در سال 1380 صورت گرفته است.از برندق به جعفرآباد 10 كيلومتر جاده شوسه از پل جعفرآباد تا درام طارم20 كيلومتر كه 15 كيلومتر در حوزه زنجان واقع شده و در سال 1387 ضمن مذاكره با مسئولين و نمايندگان زنجان در آبان ماه سال 1387 بعنوان راه اصلي در سفر هيات دولت مورد تصويب قرار گرفته ، در سال 1388 توسط اداره كل راه و ترابري استان اردبيل مطالعه شد و در جدول 12 قانون بودجه 1389 درج شده است و اسناد مطالعه به معاونت برنامه ريزي تحويل داده شد. لازم به توضيح است از جعفر آبادت تا درام داراي رديف اعتباري بوده و در پيوست بودجه 1390 درج شده است. هدف از پيگيري اين پروژه تبديل راه هشجين به جعفرآباد و در آينده راه مزرعه به هشجين با مشخصات راه اصلي است. ضمناً در دو سال 1388 و 1389 مبلغ 15 ميليارد ريال تخصيص داده شد.

 

5- جاده كوثر – پروچ:

طول اين جاده 14 كيلومتر بوده و هدف بهسازي جاده روستائي و تبديل به جاده فرعي بوده  و با اتصال اين جاده به محور فيروزآباد – خلخال راه ارتباطي شهرستان كوثر به خلخال خواهد بود اين پروژه  جزو مصوبات سفر هيات دولت به استان اردبيل مي باشد كه با پيگيري هاي فراوان در سال 1388 موافقت كميسيون ماده 32 اخذ شده و در مورخه 8/3/90 افتتاح گرديد.

 

 

6= جاده فرعي خلخال - اسالم

اين جاده به طول 70 كيلومتر تنها محور ارتباطي منطقه به مركز كشور مي باشد. 25 كيلومتر اين جاده مربوط به حوزه خلخال و مابقي در استان گيلان واقع و يك راه فرعي كوهستاني ، صعب العبور داراي توپوگرافي ويژه به دليل مه گير بودن شديد آن در اكثر مواقع سال داراي قوس هاي افقي حادثه خيز بوده كه همه ساله شاهد سقوط چندين خودرو به عمق دره  و حوادث ناگوار آن هستيم  و از لحاظ اجراي روشهاي ارتقاء ايمني ، نصب روشنايي ، خط كشي طول مسير و رفع نقاط حادثه خيز از اهميت ويژه و بسزايي برخوردار مي باشد.

با توجه به مشخصات طبيعي و موقعيت خاص اين راه فرعي و افزايش بار ترافيكي آن پيگيري جدي اتمام پروژه 46 ساله راه اصلي فومن – خلخال( راه سنتو) از اولويت هاي كاري  قرار گرفته و نهايتاً با پيگيري مستمر و ملاقات حضوري با وزير محترم راه ترابري و انجام بازديد از محور يادشده ( سوابق در گزارش محور فومن – خلخال قيد گرديده ) منجر به جذب 100درصد اعتبار و اتمام پروژه در تابستان سال جاري و جايگزين آن با محور فوق به  عنوان راه اصلي خواهيم بود.

بدنبال رفع اساسي مشكل محور خلخال-اسالم نسبت به تامين روشنايي ، مرمت آسفالت ، پيگيري احداث تونل ، تجهيز ، نصب علائم راهنمايي و رانندگي ، ايجاد موانع در سر پيچ ها و نقاط حادثه خيز و امكان برقراري تماس تلفن همراه در طول مسير با اخذ مجوز و دستور وزير محترم  ارتباطات و فناوري و پيگيريي  مستمر از وزير محترم راه و ترابري و معاون وزير  و رياست سازمان راهداري اقدام و نسبت به تامين روشنايي و رفع نقاط حادثه خيز با اخذ مبلغ يك ميليارد و هشت صد ميليون ريال افزايش اعتبار عليرغم اعتبارات مصوب سالانه اقدام و پيگيري  براي اتمام پروژه در حال انجام مي باشد.

7- راه روستائي:

شاخص آسفالت راههاي روستائي در شهرستان خلخال زير 25درصد و در شهرستان كوثر زير 40درصد مي باشد و مكاتبات زيادي با مسئولين اجرائي صورت گرفته و بازديد هايي از طرف معاون راه روستائي ، وزير و مشاور رئيس جمهور محترم در امور مناطق محروم صورت گرفته و در تمام جلسات شوراي برنامه ريزي استان و شهرستان مطرح شده و بالاخره با پيگيري هاي مكرر در دور سوم سفر هيات محترم دولت به استان اردبيل جزو يكي از مصوبات مبني بر ارتقاء آسفالت راه روستائي كه هدف از آن رسيدن به ميانگين كشوري در سال 1390 مي باشد به تصويب رسيد.

 

سد و شبكه آبياري

سالانه بيش از يكصد ميليون متر مكعب آب از رودخانه هاي شهرستان كوثر و چهارصد ميليون متر مكعب از طريق شهرستان خلخال وارد رودخانه قزل اوزن مي شودو 95 كيلومتر از مسير رودخانه مزبور در شهرستان خلخال وكوثر واقع شده است، متاسفانه فقط قسمت ناچيزي از آب كشاورزي مورد نياز روستاهاي مزرعه و نمهيل بوسيله پمپ آب و سد تامين مي شود و روستاهاي مشكول ، دايوكندي ، منامين و كمر در اطراف رودخانه مناطقي تحت عنوان ( چم قزل اوزن ) قرار گرفته كه براي پرورش ماهي هاي گرم آبي مناسب مي باشد ضمناً تامين قسمتي از آب شرب مورد نياز هشجين و روستاي كزج نيز از طريق اين رودخانه مي باشد

. - سد گيوي : سد گيوي با ذخيره آب 85 ميليون متر مكعب براي توسعه كشاورزي و تامين آب شرب و احداث باغ از سال 1376 مورد مطالعه قرار گرفته و در سال 1382به پيمانكار ( شركت پگا ) واگذار شده است ضمناً همزمان با احداث بدنه سد موارد ذيل مورد توجه بوده.

1-      مطالعه و احداث شبكه آبياري و زهكشي

2-      مطالعه و احداث راه جايگزين

3-      خريد اراضي و باغات پشت سد

4-      احداث راه دسترسي به درياچه سد

5-      تامين آب شرب گيوي و تعدادي از روستاهاي اطراف سد

به جهت اينكه مجلس هشتم از خرداد ماه 1387 شروع به كار كرد و از طرفي قانون بودجه همان سال چهار ماه قبل تصويب شده بود عملاً امكان افزايش اعتبارات سد ميسر نبود اعتبار سد در سال 1387 هشتاد ميليارد ريال با تخصيص 70 درصد يعني كل اعتبار سد 55 ميليارد ريال بود ولي در اولين ملاقات با وزير وقت نيرو باتفاق مهندس نيكزاد استاندار وقت تخصيص اعتبار به صددرصد افزايش يافت و براي افزايش اعتبارات سالهاي قبل پيگيري مستمري صورت پذيرفته است كه بشرح ذيل در قانون بودجه درج شده است.  

پروژه             سال

1387

1388

1389

1390

سد گيوي

77000

122400

261000

136000

شبكه آبياري گيوي

8000

36000

87000

96000

ارقام به ميليون ريال مي باشد.

در سال 1389 اعتبار هزينه شده 108 درصد يعني بيش از اعتبار مصوبه مي باشد.

ضمناً مبلغ 50 ميليارد ريال بصورت فروش اوراق مشاركت براي افزايش اعتبار سد مصوب شده است

- راه جايگزين: مطالعه راه جايگزين در سال 1380 توسط مهندسين مشاور پاسيلو كه در سه نقطه شمال و جنوب درياچه و 25 كيلومتري سد بين خلخال و بخش فيروز صورت پذيرفته و نهايتاً احداث راه در اين مسير بطول 32 كيلومتر مورد تصويب قرار گرفته است. احداث راه جايگزين همزمان با احداث سد ضروري بوده و بدون آن امكان آبگيري سد ميسر نمي باشد لذا در  ديماه1387 با بررسي لايحه بودجه 1388 ارسالي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ايجاد رديف اعتباري براي احداث راه مورد توجه قرار گرفت و با توجه باينكه اين قطعه فاقد مصوبه هيات محترم دولت در سفرهاي استاني بود لذا با ارائه درخواست به كميسيون عمران و كميسيون تلفيق ، مذاكرات نمايندگان عضو كميسيون هاي ياد شده در تنظيم قانون بودجه 1388 و پيگيري مجدد در تتنظيم لايحه بودجه 1389 و بالاخره رديف اجرايي تحت عنوان خلخال – فيروزآباد مورد تصويب قرار گرفت و هزينه پيش بيني شده از اعتبارات وزارت راه و ترابري 20 ميليارد تومان بوده و  فعلاً سه شركت راهسازي مشغول هستند كه با تكميل جاده ياد شده ارتباط با جاده اردبيل سرچم ميسر شده و ضمناً انتقال آب از سد به طرف مزارع امكان پذير خواهد بود.

- سد بفراجرد: اين سد به منظور تامين آب شرب خلخال و روستاهاي حومه با ظرفيت ذخيره  5/5 ميليون متر مكعب و ميزان آب دويست ليتر در ثانيه پيش بيني شده است ( 170 ليتر در ثانيه براي تامين آب شرب خلخال و 30 ليتر در ثانيه براي ترميم نيازهاي آب شرب روستاها )

مطالعه اين سد در سال 86-1385 شروع و پس از طي مراحل قانوني براي اخذ اعتباري مصوبه مجلس در سال 1388 پيمانكار انتخاب شد.

شبكه آبياري و زهكشي:  شبكه آبياري و زهكشي فاقد رديف اعتباري بوده كه پس از پيگيري مستمر از معاونت برنامه ريزي در قانون بودجه 1389 در جدول 12 درج شده و در لايحه بودجه 1390رديف اعتباري شماره 40201124 اختصاص داده شده است.

- اعتبار مورد نياز براي احداث تصفيه خانه و كانال و لوله هاي انتقال آب و منبع براي مجتمع آبرساني روستاهاي حومه خلخال 15 ميليارد تومان پيش بيني شده است.

سد هاي معيشتي : سد هاي شهيد عمران پستي هشجين ، نياخرم، گزاز ، اندبيل ، مرشت ، سنگ آباد ، زرج آباد ، زاويه كرد ، تبريزق و نيلق توسط اداره كل آب منطقه اي استان اردبيل در دست مطالعه بوده و فاز اول مطالعه با تمام رسيده و در روستاي زاويه كرد فاز اول و دوم تمام شده است و در اين مورد دو فقره پيگيري در نطق هاي قبل از دستور و يك فقره به وزير نيرو تذكر داده شده است. ضمناً در روستاهاي جعفريه (جغناب) ، كيوي زاويه و نساز سدهاي معيشتي از طرف جهاد كشاورزي در دست احداث مي باشد.


 

 

 

 

بهداشت:

-   تصويب طرح تبديل مركز درمان بستر شهرستان كوثر به بيمارستان 32 تختخوابي

  احداث بيمارستان از سالهاي اول بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مطرح بود و زميني براي اين موضوع اختصاص داده شد و يك دستگاه كمپرسي با خودياري خريداري و مقداري هم مصالح پاي كار ريخته شده بود.

در سال 1386 مركز بهداشتي درماني شبانه روزي تحت عنوان درمان بستر جزو مصوبات هيات محترم دولت قرار مي گيرد.

احداث بيمارستان مجدداً در آبان ماه 1387 از وزير محترم وقت آقاي دكتر باقري لنكراني درخواست گرديد و مانند پروژه هاي ملي ديگر بعد از مكاتبات متعدد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت مسكن و شهرسازي و معاونت برنامه ريزي براي طي مراحل قانوني تابستان سال 1389 مصوبه كميسيون ماده 32 اخذ و در لايحه بودجه 1390 نيز درج گرديد و در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي رد مورخه 16/2/90 مورد تصويب و در شوراي محترم نگهبان مورد تائيد قرار گرفت.

اعتبارات اين طرح ملي استاني و مجري آن وزارت مسكن و شهرسازي است. بيمارستان داراي 32 تخت و شامل بخش هاي CCU – ICU  داخلي – كودكان – جراحي زنان زايمان – جراحي خواهد بود. براي تصويب بيمارستان پيگيري هاي مستمر ، بيش از 40 مورد مكاتبه ، ملاقات هاي حضوري با وزير و معاونين صورت گرفته است.

-   تامين دستگاه اتوآناليزر براي آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني كيوي جهت انجام آزمايش هاي فول

-   تامين دستگاه دياليز براي بيماران كليوي

- ارتقاء دانشكده پرستاري به دانشكده علوم پزشكي خلخال كه به تصويب رسيده و در دفترچه انتخاب رشته سال 90 جهت پذيرش دانشجو در پنج رشته كارشناسي ناپيوسته پرستاري – كارشناسي اتاق عمل – بهداشت محيط – بهداشت عمومي درج گرديده است.

-  با پيگيري هاي زياد و اخذ مجوز هاي قانوني قرارداد خريد دستگاه CT اسكن براي خلخال توسط شركت پارس منعقد گرديده و محل نصب دستگاه در حال آماده سازي مي باشد

-    جذب پزشكان متخصص از جمله متخصص  اعصاب – ارتوپدي – روانشناسي

-   تامين آمبولانس براي روستاهاي لرد – برندق – زرج آباد كوثر 

-  اخذ مجوز جهت ايجاد نظام پزشكي درخلخال و كوثر كه در سال 88 اولين انتخابات هيات مديره آن برگزار گرديد و شروع بكار گرديده است.

-   پيگيري حل مشكلات اورژانس اجتماعي كوثر و نحايتاً افتتاح ساختمان آن در مورخه8/6/90

مخابرات:

-   پيگيري هاي مكرر براي تحت پوشش قرار دادن تلفن همراه جاده خلخال – اسالم و اخذ دستور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات

-   پيگيري براي ارتقاء سرعت اينترنت در خلخال و كوثر

           صنايع:

- پيگيري مشكلات كارخانه سيمان خلخال كه منجر به تصويب وام واحد صنعتي از طريق بانك ملي و بانك مركزي گرديد .

-   پيگيري ايجاد اداره مستقل صنايع و معادن در خلخال كه دستور وزير صنايع براي ايجاد صادر گرديده است.

       شهرداريها و دهياري ها:

-    اخذ مساعدت هاي موردي و اختصاص ماشين آلات براي شهرداري ها و دهياري ها

-    اخذ 300 ميليون ريال براي دهياري هاي خلخال و كوثر

-    اختصاص ماشين آلات به شهرداري كلور ، هشجين   ( ميني بوس ،  آتش نشاني ،ماشين حمل زباله) 

- پيگيري شهر شدن روستاهاي فيروزآباد و لرد

     كميته امداد و بهزيستي:

-  اخذ مساعدت هاي موردي براي مددجويان كميته امداد و بهزيستي و هلال احمر و ملزومات مصرفي از طريق بازرگاني جهت توزيع بين مددجويان بهزيستي و افراد نيازمند

     فرهنگي:

-     اخذ دستور تخريب و بازسازي 6 مدرسه از وزير محترم آموزش و پرورش براي خلخال و كوثر

-     دستور تحويل 30 دستگاه كامپيوتر براي مدارس خلخال

-     اخذ 10 ميليون تومان براي قبولين كنكور و كمك به مدارس

-    اخذ مجوز ايجاد مدارس هوشمند واحداث استخر دانش آموزان

-     مجوز تخريب و احداث كتابخانه مركزي خلخال

-     پيگيري درخواست هاي متعدد ادارات آموزش و پرورش منطقه و اولياي مدارس و اخذ مساعدت هاي موردي

-     پيگيري و انعكاس مشكلات معلمين حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي

-   پيگيري تاسيس شعبه دانشگاه محقق اردبيل در خلخال كه در ديدار اخير به همراه امام جمعه محترم و فرماندار معزز خلخال با وزير علوم دستور مساعد صادر گرديده است.

-   تلاش در جهت ارتقاء كيفي و كمي دانشگاه آزاد خلخال و هشجين افزايش 27 رشته از جمله رشته هاي كارشناسي ارشد

-     پيگيري و تخصيص اعتبار از طريق استانداري و سازمان اوقاف و امور خيريه براي كمك به مساجد

-    رسيدگي به درخواست ها، شكايات، مساعدت ها، پيشنهادات و انتقادات بيش ازده هزار مورد

     نيرو:

-    ايجاد رديف اجرايي ( ماده 32) طرح آبرساني به خلخال از سد بفراجرد و اختصاص اعتبار در بودجه سال 90

-   افزايش اعتبار و هزينه كرد بيش از 108 درصدي اعتبار سد گيوي در سال 1389 (اين در حالي است كه تخصيص اعتبار طرحهاي عمراني مشابه72 درصد بود)

-    افزايش قابل ملاحظه اعتبار شبكه آبياري گيوي در لايحه بودجه سال 90 (96 ميليارد ريال)

-  اخذ تخصيص بيش از 90 درصدي سد بفراجرد در سال 1389 و افزايش بيش از 100درصد اعتبار آن در لايحه بودجه سال 90 نسبت به سال 89

-  اتمام مطالعات مرحله اول سدهاي اندبيل ، هشجين ، نياخرم- گزاز ، سنگ آباد ، رزج آباد ، مرشت ، تبريزك و آغاز مطالعات مرحله دوم در سال 1390

-    اتمام مطالعات مرحله اول و دوم سد زاويه كرد و تلاش براي آغاز عمليات اجرايي در سال 1390

-  درخواست احداث نيروگاه برق بادي در خلخال و كوثر كه مطالعه آن به اتمام رسيده  و آماده  واگذاري به سرمايه گزار بخش خصوص مي باشد.

      گاز:

-    پيگيري انتقال گاز 20 اينچ سرعين به خلخال و كلور- هشجين

-    پيگيري گاز رساني به هشجين و كلور و فيروز آباد تا اتمام پروژه  

-  كلنگ زني براي گازرساني به مجره -  خمس – اسبو - اسكستان – طهرستان-  و چند روستاي كوثر كه در حال اجرا مي باشد.

-  اخذ دستور وزير براي گازكشي به 62 روستاي خلخال – 30 روستاي كوثر  در سال 90 پيگيري مكرر جهت اجرايي شدن دستور

-    پيگيري براي مطالعه انتقال خط لوله از ميانه به خلخال

-    گاز رساني به هشجين و كلور فيروز آباد پيگيري براي مطالعه انتقال خط لوله از ميانه به خلخال

-    اخذ موافقت از وزير محترم نفت جهت احداث پمپ بنزين و CNG در بخش فيروز خلخال

     ورزش:

- پيگيري اختصاص يكي از سه سالن طبقاتي ورزشي به شهرستان خلخال كه از مصوبات سفر هيات محترم دولت به استان مي باشد.

-   اخذ دستور 70 ميليون ريال براي هيات تيراندازي

-   اخذ دستور مساعدت هاي موردي براي خريد وسايل وزرشي و غيره

-   پيگيري و اخذ بودجه جهت تكميل سالن هاي ورزشي برندق ، شال و لرد

- پيگيري درخصوص واگذاري زمين براي ايجاد ميادين وزرشي از اراضي ملي در روستاهاي فاقد ميادين ورزشي از طريق اداره كل منابع طبيعي واستانداري

-   درخواست تامين نيازهاي ورزشي براي روستاهاي خلخال و كوثر

-   پيگيري مشكلات تربيت بدني از طريق مراجع ذيربط

      پاسخگوئي به مراجعات مردمي:

- رسيدگي به درخواست ها، رفع مشكلات ، شكايات، مساعدت ها، پيشنهادات و انتقادات مردمي بيش از 15 هزار مورد

-   پيگيري و رفع مشكلات مالي و انتقالي دانشجويان

 

 

ضمن درخواست جهت اظهار نظر ، انتقاد و ارشاد   كليه اسناد و مدارك براي هر پروژه موجود بوده و همشهريان عزيز مي توانند از طريق دفتر ارتباطات مردمي دريافت نمايند.

 

                                تلفن دفتر تهران:      33124415-021

                                تلفن دفتر خلخال:    4228050-0452

                                تلفن دفتركوثر         4924888-0452

                                 نمابر:                       33440201-021 


یادداشت های بازدیدکنندگان

نویسنده pishromechanic@yahoo.com در تاریخ 1390/08/17 ساعت 12:11:32
بنام خدا 
با سلام و خسته نباشید 
با توجه به اینکه در امر گاز رسانی به روستاها زحمات ارزشمندی برای شهرستانهای خلخال و کوثر انجام داده اید اکنون کار های اجرایی 10 روستا در کوثر 17روستا درخلخال در حال انجام یا رو به اتمام هست و مطالعه و طراحی 60 روستا شروع شده است خواهشمند است گزارشی از این عملکرد بسیار ارزشمند تهیه ودر روی سایت و در بخشهای خبری استانی رادیو و تلوزیون به اطلاع مردم برسد  
اینجانب محمد نیکنام (شرکت پیشروصنعت مکانیک) پیمانکار بومی فعال در شهرهای خلخال و کوثر هستم من ساکن خلخال و اهل روستای بیرق هستم باتوجه به اینکه روستای بیرق و 8 روستای همجوار آن در اولویتهای طرح گز رسانی هست خواهشمند است نامه پیگیری به مدیر عامل محترم شرکت گاز استان اردبیل از طرف شما ارایه شود وننتیجه بصورت مستند آن در اختیار اهالی روستاها قرار گیرد اینجانب بنا بر وظیفه ای که برخود واجب میدانم به این عملکرد ارزشمند را به اطلاع اهالی روستائیان محترم میرسانم اگر از طرف جنابعالی اطلاع رسانی شود مردم خدمت خالصانه شما را بهتر از گذشته لمس مینمایند انشاالله در آینده نیز از حضور شما نماینده دلسوز بهره مند باشند  

نویسنده كيومرث صافي/safi-201 در تاریخ 1390/09/11 ساعت 08:33:11
با سلام 
جناب آقاي دكتر خالقي متاسفانه بخش توزيع به روز و به هنگام نشريات در شهرستان خلخال و حومه بسيار ضعيف است.اين موضوع هم توسط اينجانب رويت شده است و هم براي بسياري از مسافران فصلي شهرستان جاي سوال باقي گذاشته است كه اين موضوع را با بنده بارها در ميان گذاشته اند(بنده عامل توزيع تمام نشريات در شركت ايران خودرو و اكثر خودرو سازها مي باشم)لذا خواهشمند است در اين زمينه مساعت لازم را مبذول فرمائيد.با توجه به سوابق درخشان جنابعالي در خدمت رساني به شهر عزيزمان خلخال موضوع جهت اطلاع ودستور به همكاري با واحدهاي ذيربط حضورتان ارسال مي گردد.بنده حقير نيز آماده همكاري مي باشم.
نام شما / ایمیل شما

بعد>