وبسایت دکتر خالقی ، نماینده خلخال و کوثر
مهر
درباره دکتر خالقی | پیام تشکر انتخابات | سئوالات متداول | تماس با ما | جستجو
 Home arrow جمع بندی عملکرد
جمع بندی عملکرد
گزارش بخشي از عملكرد دكتر خالقي
پروژه راه اصلی هشجین - درام
پروژه راه اصلی کلور - درام
پروژه راه اصلی کلور - درام و درام - هشجین
آموزش و پرورش
تاسیس دانشکده علوم پزشکی و خدامت بهداشتی درمانی شهرستا
تربیت بدنی
جاده فرعی خلخال - اسالم
جاده خلخال - فیروز آباد
دستگاه ct اسکن
راههای روستایی
سد و شبکه آبیاری
شهرداریها و دهیاریها